top of page
Vstřícné místo_logo.jpg

Jedním z programových bodů našeho spolku je pečovat o veřejný prostor – rádi v něm pořádáme kulturní a komunitní akce, rádi ho zušlechťujeme, rádi v něm trávíme volný čas. Potíž je, že veřejný prostor naší čtvrti, potažmo celé naší městské části, není často úplně vstřícné místo – v horkém létě se není kde svlažit, není si kam odskočit, a jak dokládá i platforma Nuselské přešlapy, ulice často bývají plné odpadků…

Nejsme ale zvyklí žehrat a čekat, až to město napraví, jsme zvyklí konat, a od toho je tady náš projekt VSTŘÍCNÉ MÍSTO, síť přívětivých nuselských podniků, organizací, zařízení aj., které mají smysl pro komunitu a pro společenskou odpovědnost a chtějí dělat něco víc než jen generovat zisk. Podniky sdružené v této síti jsou na dveřích označené naším „certifikátem“, který na sobě může mít až tři piktogramy podle toho, kterou službu má daný podnik možnost naší komunitě nabízet:

WC: kolemjdoucí mohou i bez nutnosti nákupu využít toaletu,
H2O: kolemjdoucí si mohou zdarma natočit do své nádoby vodu,
ÚKLID: daný podnik či zařízení jde příkladem a uklízí si chodník/prostor před svojí výlohou, přestože jde o majetek města.

SEZNAM VSTŘÍCNÝCH MÍST A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:


AURA Oční optika, V Horkách 1: H20, ÚKLID
optika-praha.cz, facebook.com/auraocnioptika

Beranka na Jezerce, Na Jezerce 1451: WC, H20, ÚKLID
berankanajezerce.cz, facebook.com/Beranka-Na-Jezerce-104907165572628

Bezobalový koloniál Jelen, Mečislavova 225: H20, ÚKLID
bezobalovyjelen.cz, facebook.com/bezobalovyjelen

Bistro Alambre, nám. Bratří Synků 2: H20, ÚKLID
facebook.com/bistroalambre

Boxxi, Mojmírova 4: WC, H20, ÚKLID
boxxi.cz, facebook.com/boxxicz

Café Na půl cesty, Centrální park Pankrác: WC, H20, ÚKLID greendoors.cz/cs/landing_page/cafe-na-pul-cesty-3, facebook.com/cafenapulcesty

Cukrárna Charlie, Nuselská 78: WC, H20, ÚKLID
cukrarnacharlie.cz

Čep & Pec, Svatoplukova 528/11: WC, H20, ÚKLID    cepapec.cz, facebook.com/cepapec

Dhaba Café, Nuselská 48: WC, H20, ÚKLID dhababeas.cz, facebook.com/dhababeascafe

fotografky.com, Svatoslavova 20: H20, ÚKLID fotografky.com, facebook.com/fotografkycom

Florista Café, Nuselská 66: WC, H20, ÚKLID floristacafe.cz, facebook.com/FloristaCafeCZ

Kadostyle, nám. Generála Kutlvašra 7: WC, H20, ÚKLID
kadostyle.cz, facebook.com/www.kadostyle.cz

Koláčové království, Táborská 28: WC, H20, ÚKLID
kolacovekralovstvi.cz, facebook.com/KolacoveKralovstvi

L.P. Optik, Nuselská 3: H20, ÚKLID

lpoptik.com, facebook.com/LPOPTIK

Mamacoffee, Jaromírova 34: H20, ÚKLID mamacoffee.cz/cs/jaromirova, facebook.com/mmcjaromirova

Městská knihovna v Praze, pobočka Jezerka, Nuselská 94: WC, H20, ÚKLID mlp.cz/cz/pobocky/jezerka, facebook.com/knihovna

Náš chléb, Nuselská 60: H20, ÚKLID
vasepekarna.cz, facebook.com/naschleb

Nebaleno, Jaromírova 16: H20, ÚKLID
nebaleno.eu, facebook.com/nebaleno 

TA KAVÁRNA, Na Topolce 1b: WC, ÚKLID
takavarna.cz, facebook.com/takavarna

WOLF AUTOservis, Mendíků 5: WC, H20, ÚKLID
wolfautoservis.cz, facebook.com/wolfautoservis

Zrno zrnko, Čestmírova 17a: WC, H20, ÚKLID
zrnozrnko.cz, facebook.com/Zrnozrnko

Jsme přesvědčeni, že s avizovanými službami nenastane problém, a i další certifikáty budeme udělovat uvědoměle, ale být součástí sítě VSTŘÍCNÉ MÍSTO pochopitelně představuje jistý závazek, takže pokud by nějaký nesoulad s avizovanými službami přece jen vyvstal, neváhejte a dotyčný podnik (případně nás) na danou skutečnost upozorněte. Opakovaný nesoulad bychom řešili individuálně, pevně však věříme, že to nebude zapotřebí.

--------

Máte tipy i na další uvědomělé podniky, které jsou spolehlivě schopny zajišťovat některou z námi poptávaných služeb, a tudíž by si zasloužily být v naší síti? Ozvěte se nám na náš Facebook nebo na spolek@probudmenusle.cz, nebo ještě lépe dejte danému podniku vědět, ať se na nás obrátí sami a jdou do toho s námi.

bottom of page