Jak se můžete stát členem?

Vyplňte přihlášku a zaplaťte členský příspěvek

Jsou-li vám naše aktivity sympatické a máte chuť se na nich aktivně podílet, rádi vás přivítáme v našich řadách.

60393954_428950311000998_666879319935339

DRUHY ČLENSTVÍ
1) Řádný člen objektivně vyvíjí alespoň takovou aktivitu, kterou lze přiměřeně vyžadovat a na kterou má kapacitu, a jako takový má zároveň možnost spolurozhodovat jak neformálně při každodenním dění spolku, tak v souladu se stanovami oficiálně na členských schůzích spolku. 

2) Člen-podporovatel se spolkem sympatizuje, přeje si formalizovat svou přináležitost k němu a alespoň symbolicky ho tak podpořit a chce být blíže informován o dění ve spolku.

POSTUP
Přihlášku si můžete stáhnout níže.* Vyplněnou přihlášku pošlete nafocenou/naskenovanou na adresu spolek@probudmenusle.cz. Projednána bude na nejbližší schůzi výboru spolku. V případě rozhodnutí o přijetí následně obdržíte platební instrukce k uhrazení drobného členského příspěvku a po jeho úhradě vám bude členství potvrzeno.

*Pozn.: Přihláška obsahuje hypertextové odkazy klíčové pro řádné podání. Prosím stáhněte si přihlášku do počítače a otevřete ji v PDF prohlížeči, neboť ve webovém prohlížeči nemusejí odkazy správně fungovat.

VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Dle usnesení výboru ze dne 10. 12. 2020 činí výše ročního členského příspěvku u obou druhů členství 365 Kč. Jak vyplývá ze stanov, u nových členů tato částka platí bez ohledu na datum vstupu do spolku, přičemž "[k]e vzniku členství v období od 1. října do 31. prosince je dostačující uhrazení členského příspěvku na následující rok."