Jak se můžete stát členem?

Vyplňte přihlášku a zaplaťte členský příspěvek

Jsou-li vám naše aktivity sympatické a máte chuť se na nich aktivně podílet, rádi vás přivítáme v našich řadách.

60393954_428950311000998_666879319935339

DRUHY ČLENSTVÍ
1) Řádný člen objektivně vyvíjí alespoň takovou aktivitu, kterou lze přiměřeně vyžadovat a na kterou má kapacitu, a jako takový má zároveň možnost spolurozhodovat jak neformálně při každodenním dění spolku, tak v souladu se stanovami oficiálně na členských schůzích spolku. 

2) Člen-podporovatel se spolkem sympatizuje, přeje si formalizovat svou přináležitost k němu a alespoň symbolicky ho tak podpořit a chce být blíže informován o dění ve spolku.

POSTUP
Přihlášku si můžete stáhnout níže.* Vyplněnou přihlášku pošlete nafocenou/naskenovanou na adresu spolek@probudmenusle.cz. Projednána bude na nejbližší schůzi výboru spolku. V případě rozhodnutí o přijetí následně obdržíte platební instrukce k uhrazení drobného členského příspěvku a po jeho úhradě vám bude členství potvrzeno.

*Pozn.: Přihláška obsahuje hypertextové odkazy klíčové pro řádné podání. Prosím stáhněte si přihlášku do počítače a otevřete ji v PDF prohlížeči, neboť ve webovém prohlížeči nemusejí odkazy správně fungovat.

VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Dle usnesení výboru ze dne 14. 11. 2021 základní výše ročního členského příspěvku v roce 2022 u obou druhů členství činí 365 Kč, a zůstává tak beze změny. Vzhledem ke skutečnosti, že členské příspěvky jsou zatím nejstabilnějším a nezanedbatelným zdrojem financí k realizaci projektů v průběhu sezony, rádi bychom ovšem dali členům i možnost příspěvku vyššího. Pro rok 2022 tudíž platí následující schéma:

- základní: 365 Kč (1 Kč/den)

- solidární: 730 Kč (2 kč/den)

- sponzorský: neomezený příspěvek dle vlastního uvážení a možností

Jak vyplývá ze stanov, u nových členů tato částka platí bez ohledu na datum vstupu do spolku, přičemž "[k]e vzniku členství v období od 1. října do 31. prosince je dostačující uhrazení členského příspěvku na následující rok."